Nieuwsoverzicht

Gym to-B naar nieuwe locatie

 

Lees meer...

Samen bouwen in het Zenderink

 

Lees meer...

Ruimte voor Scholen

 

Lees meer...

Samen bouwen in het Zenderink (3)

 

Lees meer...

Houtprijs 2014

Lees meer...

Samenwerking Vindingrijker

Gereed voor de toekomst!

Lees meer...

een Jipkeshoes in de Jipkeshof, Nijverdal

Biobased bouwen

Lees meer...

architectenselectie basisschool Dijkerhoek

gereed voor de toekomst!

Lees meer...

Samen bouwen in het Zenderink

 

 

Wonen in het groen aan de rand van Wierden

Bouwkavels te koop! 

Aan de noordkant van Wierden ligt de wijk ‘het Zenderink’. Rust, ruimte en groen zijn door de gemeente opgestelde kernwaarden waaraan de wijk moet voldoen. Ondanks deze mooie ambitie is de verkoop gestokt. De kavels waren te groot. Dit wordt aangegeven door mensen die in het verleden belangstelling hebben getoond. Op ons initiatief is er een groep geïnteresseerden gevormd die heel graag op deze fantastische plek willen wonen. De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waarbinnen we te werk kunnen gaan.  Het belangrijkste is dat de gemiddelde kavelgrootte 550 m2 moet bedragen.  Het is de bedoeling van ons en van de gemeente hier een wijkje te ontwikkelen in de vorm van ‘nieuwe boerenerven’. De woningen worden volledig naar wens van de toekomstige bewoners ontworpen. Het is het streven om de woningen energieneutraal te bouwen. Dat wil zeggen dat er net zoveel energie opgeleverd wordt als dat de huishoudens verbruiken.  Op dit moment zijn alle opties vergeven. Via een mail naar info@nijhoffarchitecten.nl kunt u wel nog steeds uw interesse aangeven. Mochten er kavels vrijkomen dan zal op volgorde van binnenkomst een nieuwe kaveloptant gezocht worden.

 1 zenderink 3d nieuw