Links

Ter informatie en inspiratie

Algemene voorwaarden: DNR 2011

Meerjarige Onderhouds Plannen en Ontwerp van Scholen: ruimtevoorscholen.nl

Voortgang bouw Buitencentrum Staatsbosbeheer Nijverdal: foto's voortgang

Leren en ontdekken in 2014: Vindingrijker

Einde van de verslinding van materialen: biobased bouwen

Verloren identiteit; op zoek naar streekeigen architectuur: kritisch regionalisme