slim herbestemmen

Oude gebouwen bepalen vaak het karakter van een mooie plek. Ze worden door mensen herkent en men heeft er herinneringen aan. Wij zijn partner van Novides. Samen met professionals met heel verschillende achtergronden bekijken we herbestemmingsopgaven vanuit een andere hoek. We starten met een scan van het gebouw, omgeving en -heel belangrijk- van de wijk en haar bewoners. We inventariseren alle uiteenlopende wensen en zoeken actief naar afnemers. Alles met als doel om te komen tot rendable en duurzame herontwikkeling waar niet alleen het gebouw, afnemers en eventuele investeerders van profiteren, maar ook de omliggende wijk met haar bewoners. 

 20140319-5860-lr