Werkwijze

Een goed begin is het halve werk. Een deugdelijke voorbereiding voorkomt dan ook veel ellende (en extra kosten). Tijdens de uitvoering en - belangrijker nog - als een gebouw reeds in gebruik is. Daarom willen wij u graag vanaf het begin adviseren. Samen bespreken wij uw wensen en u toont ons referentiebeelden van gebouwen die u aanspreken.

Schetsontwerp

Uw wensen vertalen wij in een schetsontwerp. Doorgaans raken we meteen de juiste snaar. Is dit niet het geval, dan gaan we door tot u blij verrast bent.

Voorlopig ontwerp

In deze fase werken we de schetsen uit tot gedetailleerdere tekeningen. We gebruiken 3d- plaatjes om u inzicht te geven in de ruimtelijkheid van uw plan.

Definitief ontwerp

Voldoet het ontwerp aan uw wensen en aan de regels van de wet, dan pas maken we de tekeningen en de diverse berekeningen definitief. Dit is nodig om de omgevingsvergunnings-procedure in gang te zetten.

Bestek of technische omschrijving

In het bestek of de technische omschrijving wordt duidelijk welke materialen en installaties er toegepast gaan worden. Indien gewenst regelen wij voor u de gesprekken met aannemers om prijzen duidelijk te krijgen.

Werktekeningen

Werktekeningen tonen tot in detail hoe er gebouwd moet worden, zoals u het samen met ons bedacht heeft.

Uitvoering

Wij bewaken het budget en de technische en esthetische kwaliteit. Om die reden zullen wij graag de bouw begeleiden tijdens de uitvoeringsfase.

kantoor NIJHOFF ARCHITECTEN 023