Verbouw de Es Hellendoorn

karakteristiek gebouw blijft karakteristiek

In Hellendoorn staat een mooi karakteristiek schoolgebouw. Het is gereed gemaakt voor een fusie met de Blenke. Veel ruimte in de school werd gebruikt voor opslag. Door toevoeging van 2 dakkapellen wordt de bovenverdieping bruikbaar als leeromgeving. Verder worden er vooral ruimtes weggebroken. Dit om licht en ruimte te creëren voor andere vormen van lesgeven en doorlopende leerlijnen. In nauwe samenwerking met een enthousiast team is het ontwerp tot stand gekomen.  Vanaf initiatieffase tot en met begeleiding van de bouw tijdens de uitvoering zijn we betrokken. De groene ruimte om de school is omgevormd tot een fantastisch speelterrein.